Münâcât – Rahmeyle bu dil-haste-i nâ-çâre ilâhî
MÜNÂCÂT – RAHMEYLE BU DİL-HASTE-İ NÂ-ÇÂRE İLÂHÎ

DERDE DEVA SÖZLER | Ali Yasin Doğan | 23.06.2024 | 80

Münâcât – Rahmeyle bu dil-haste-i nâ-çâre ilâhî

MÜNÂCÂT

Rahmeyle bu dil-haste-i nâ-çâre ilâhî
Zahm-ı dilime senden olur çâre ilâhî

Bir mücrim ü âsî kulunum rûy-i siyahım
Afvınla nazar kıl bu günâhkâre ilâhî

Bakma yüzünün kâresine rûz-i cezâda
Bağışla beni Ahmed-i Muhtâr’e ilâhî

Ol günde bırakma kerem et hâib ü hâsir
Isyânım ile eyleme âvâre ilâhî

Nefsim hevesiyle beni sen derbeder etme
Aşkından eser ver bu dil-i zâre ilâhî

Al benliğimi kayd-ı sivâdan beni kurtar
Tâ vasıl olam rü’yeti dîdâre ilâhî

Leylâ kulunu âteş-i aşkınla kebâb et
Düzahda koyup yakma anı nâre ilâhî

Leylâ Hanım
 Etiketler:  münacat