CMD ile Gitlab'a Proje Gönderme
CMD İLE GİTLAB'A PROJE GÖNDERME

GITHUB | Ali Yasin Doğan | 04.09.2023 | 124

CMD ile Gitlab'a Proje Gönderme

Buradaki işlemler lokalde yapılmaktadır.

git status: hangi branc te olduğunu ve eklenmemiş dosyaları gösteriyor.

git add . : tüm dosyaları ekler

git.add ReadMe.txt : dersen ReadMe.txt dosytasını ekler.

git commit -m "ilk commit" : Bu komutla yukarıdaki değişiklikleri bir commit (mesaj) ekleniyor.

master Branch'ini Gitlab'a gönderme

git push -u "https://gitlab.com/url.git" master : Bu komutla (bu url Gitlab da isimde proje açılması gerekli ve gitlab dan url alınıyor.) localimizdeki master branch'ini remote'a (Gitlab'a) gönderiliyor.

------------------------------------------------------------------------------------------------

git branch development: Yeni branch açıyoruz.

git checkout development: development branch'ine geçiş yapıyoruz

git merge master: development branch'ine geçiş yaptıktan sonra master branch'ini merge ediyoruz. 

development Branch'ini Gitlab'a gönderme

git push -u "https://gitlab.com/url.git" development: Bu komutla (bu url Gitlab da isimde proje açılması gerekli ve gitlab dan url alınıyor.) localimizdeki development branch'ini remote'a (Gitlab'a) gönderiliyor.
 Etiketler:  gitlab