Asp.Net Mvc 5 Entity Framework Code First-10-1  | aliyasindogan.com
ASP.NET MVC 5 ENTITY FRAMEWORK 6.1.3 CODE FIRST-10-1

MVC | Ali Yasin Doğan | 06.05.2017 | 2006

Bu Mvc Videomuzda Kullanıcı Sayfalarının Bootstrap Tasarımlarını Yapacağım.

10-kurumsal.ADMIN Kullanici Controllers Klasörünün ve ActionResult CRUD İşlemlerinin Eklenmesi (Tasarım)
Kullanici Controllers
Index (Liste)
Create (Ekle)
Edit (Duzenle)
Delete (Sil)
Detail(Detay)
 

 
 Etiketler:  mvc entity framework asp.net bootstrap