Asp.Net Mvc 5 Entity Framework Code First-11  | aliyasindogan.com
ASP.NET MVC 5 ENTITY FRAMEWORK 6.1.3 CODE FIRST-11

MVC | Ali Yasin Doğan | 08.05.2017 | 1969

Bu videomuzda Kategori Tipinin Kalsörlerini Oluşturduktan Saonra Crud İşlemlerini Yapacağız.

10-kurumsal.ADMIN KategoriTipi Controllers Klasörünün ve ActionResult CRUD İşlemlerinin Eklenmesi
KategoriTipi Controllers
Index (Liste)
Create (Ekle)
Edit (Duzenle)
Delete (Sil)
Detail(Detay)
 

 
 Etiketler:  mvc entity framework asp.net bootstrap mvc code first