MVC'de .cshtml Değiştiğinde Sayfanın Güncellenmesi
MVC'DE .CSHTML DEĞİŞTİĞİNDE SAYFANIN GÜNCELLENMESİ

MVC | Ali Yasin Doğan | 04.09.2023 | 877

MVC'de .cshtml Değiştiğinde Sayfanın Güncellenmesini Sağlayan Nuget Paket

MVC'de .cshtml Değiştiğinde Sayfanın Güncellenmesini Sağlayan Nuget Paketi

 Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation

Projede yapılacak düzenlemeler:

.Net Core 5.0 da startup.cs ConfigureService 'e eklenenecek.

services.AddControllersWithViews().AddRazorRuntimeCompilation();

.Net Core 6.0 'da program.cs ye eklenecek.

builder.Services.AddControllersWithViews().AddRazorRuntimeCompilation();
 Etiketler:  mvc nuget razor