Marifetullah | aliyasindogan.com
MARİFETULLAH

MAKALE | Ali Yasin Doğan | 22.10.2016 | 1922

Dünyaya geldikten sonra dediler ki: Sen Müslümansın! Rabbin Allah cc, Dinin İslâm, Peygamberin Hz Muhammed (sav) dediler...

MARİFETULLAH

Dünyaya geldikten sonra dediler ki
Sen Müslümansın!
Rabbin Allah cc 
Dinin İslâm 
Peygamberin Hz Muhammed (sav) dediler.

Sen Allah'ın cc kulusun !!!
Allah cc hiç merak ettin mi!
Sahibini Yaradanını...

Hiç hissettin mi kulu olduğunu
O'nun cc senin İlahın olduğunu
İspat ettin mi ?
Hissettin mi ?

O'nunla cc hiç oldun mu ?
Cemâl cemâle... 
Hissettin mi seni gördüğünü ?
Hissettin mi Azametini !
Yüceliğini !

Hiç tanımak istedin mi !
Sahibini Rabbini !
Tanıyanları ve O'nunla cc 
Dost olanları Aşık olanları hiç gördün mü ?

ALİ YASİN DOĞAN
 Etiketler:  şiir marifetullah aliyasindogan