Ms Sql de SELECT İşlemi | aliyasindogan.com
MS SQL DE SELECT İŞLEMİ

MS SQL | Ali Yasin Doğan | 09.08.2016 | 3075

MsSql'de Temel Fonksiyonlardan Biri Olan SELECT İşlemini Anlatacağım. Şimdi İşlemin Detayına Geçelim.

Select işleminde oluşturduğumuz tablodaki ( TABLE ) verileri çekmek için 

SELECT * FROM dbo.TabloAdi

"*" ile tüm tablo içindeki sütunları getirmeye yarar. Başka türlü de kullanabiliriz mesela sütun adı yazılarak alınır ve bir kaç veya daha fazla sütun içinde sütun adından sonra "," konularak yazılır.

SELECT Sutün1,Sutün2 FROM dbo.TabloAdi
 Etiketler:  select mssql sql table