Sql Satırları Tek Satırda Birleştirmek | aliyasindogan.com
SQL'DE SATIRLARI TEK SATIRDA BİRLEŞTİRMEK

MS SQL | Ali Yasin Doğan | 31.03.2017 | 12519

Sql'de Satırları tek satırda birleştirmek için FOR XML PATH ('') fonksiyonunu kullanacağız.

SELECT
DISTINCT etikets=
STUFF((
SELECT
',' + Etiket_Tbl.EtiketAdi
FROM
Makale_Etiket_Tbl INNER JOIN
Etiket_Tbl ON Makale_Etiket_Tbl.EtiketID = Etiket_Tbl.EtiketId
WHERE
[MakaleId]=19
FOR XML PATH ('')
),1,1,'')
FROM
Makale_Etiket_Tbl

	--STUFF İLE BAŞ TARAFTAKİ  VİRGÜL ',' İŞARETİNİ SİLİYORUZ 
	--DISTINCT İLEDE TEKRAR EDEN TABLODAKİ VERİLERİ TEKE DÜŞÜRÜYOZ.
	--FOR XML PATH ('') İLEDE TEK SATIRDA XML FORMATINDA YAZMIŞ OLUYORUZ

Sql'de Satırları tek satırda birleştirmek
 Etiketler:  sql for xml path ms sql