Sql'de And Kullanımı | aliyasindogan.com
SQL'DE AND KULLANIMI

MS SQL | Ali Yasin Doğan | 29.10.2016 | 2545

Sql'de And Kullanımını göreceğiz.

 
SELECT [OgrenciId]
   ,[OgrenciAdSoyad]
   ,[OgrenciNo]
   ,[SinifID]
   ,[OgretmenID]
 FROM [OkulDB].[dbo].[Ogrenci_Tbl]
 WHERE [SinifID]=3 AND [OgretmenID]=6
 --AND KULLANILDIĞI ZAMAN HER İKİ DEĞERDE VERİ VARSA TABLODAKİ LİSTE GÖSTERİLİR. 


sql-de-and-kullanimi

 
 Etiketler:  sql and where