Sql'de İç İçe Replace Kullanımı | aliyasindogan.com
SQL'DE İÇ İÇE REPLACE KULLANIMI

MS SQL | Ali Yasin Doğan | 12.01.2017 | 6050

Sql'de İç İçe Replace Kullanımı Göreceğiz. Bazı Zamanlar Birden Fazla Replace Kullanmamız Gerekecek.

  
SELECT 
 ROW_NUMBER() over(order by OgrenciId) AS SiraNo
 ,[OgrenciId]
 ,REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE([OgrenciAdSoyad],'Ş','S'),'Ç','C'),'Ö','O'),'İ','ı'),'Ğ','G'),'Ü','u')  AS [YeniOgrenciAdSoyad] 
 ,[OgrenciAdSoyad] as EskiOgrenciAdSoyad
 ,[OgrenciNo]
 ,[SinifID]
 ,[OgretmenID]
FROM [OkulDB].[dbo].[Ogrenci_Tbl]

sql de içi içe replace kullanımı
 Etiketler:  sql replace