ASP.NET Core 5.0 Web API İle E-Ticaret Sitesi Yapımı-DataAccess Katman
ASP.NET CORE 5.0 WEB API İLE E-TİCARET SİTESİ YAPIMI - DATAACCESS VE WEBAPI'NİN DÜZENLENMESİ #4

WEBAPI | Ali Yasin Doğan | 09.07.2021 | 956

ASP.NET Core 5.0 Web API İle E-Ticaret Sitesi Yapımı - DataAccess Katmanı ve WebAPI'nin Düzenlenmesini kodluyoruz.

ASP.NET Core 5.0 Web API İle E-Ticaret Sitesi Yapımı - DataAccess Katmanı ve WebAPI'nin Düzenlenmesi #4

Abstract klasörü oluşturulması

  •     IUserDal

Concrete klasörü oluşturulması
    Contexts klasörü oluşturulması

  •         ECommerceProjectWithWebAPIContext

EntityFramework klasörü oluşturulması
        Mapping klasörü oluşturulması

  •             UserMap
  •         EfUserDal
  • IBaseRepository

Migrations klasörü oluşturulması

  •     20210708215514_initial
  •     ECommerceProjectWithWebAPIContextModelSnapshot

WebAPI

  •     Startup.cs de ConfigureServices'de DbContext ayarlarının yapılması
  •     İlgili NuGet paketlerinin yüklenmesi

Database'in oluşturulması

  •     Package Manager Console ile update-database komutu ile database'in oluşturulması

 

Youtube: https://youtu.be/Lo3iT8yUq_s

Github : https://github.com/aliyasindogan/ECommerceProjectWithWebAPI

 

 
 Etiketler:  webapi eticaret dotnetcore csharp github