Sql'de Function ile Yaş Hesaplama | aliyasindogan.com
SQL'DE FUNCTION İLE YAŞ HESAPLAMA

MS SQL | Ali Yasin Doğan | 01.05.2017 | 6415

Sql de Function ile Yaş Nasıl Hesaplanır ?

ALTER FUNCTION [dbo].[fn_BugunYasHesapla](@DogumTarihi datetime,@Bugun datetime)
RETURNS INT
AS
BEGIN 
Declare @Yas int
set @Yas=(SELECT 
	DATEDIFF(YEAR,@DogumTarihi,@Bugun) 
	-CASE 
	WHEN DATEADD(YY,DATEDIFF(YEAR,@DogumTarihi,@Bugun),@DogumTarihi)>@Bugun
	THEN 1 
	ELSE 0 
END AS DogumTarihi)
RETURN @Yas
END


SELECT dbo.fn_BugunYasHesapla('27.01.1979',getdate()) as Yas

 
 Etiketler:  sql ms sql function datediff yaş hesaplama