Sql'de Or Kullanımı | aliyasindogan.com
SQL'DE OR KULLANIMI

MS SQL | Ali Yasin Doğan | 30.10.2016 | 2688

Sql'de Or Kullanımı

 
SELECT [OgrenciId]
   ,[OgrenciAdSoyad]
   ,[OgrenciNo]
   ,[SinifID]
   ,[OgretmenID]
 FROM [OkulDB].[dbo].[Ogrenci_Tbl]
 WHERE [SinifID]=3 OR [OgretmenID]=8
 --OR KULLANILDIĞI ZAMAN İKİSİNDEN BİRİNDE DEĞERDE VERİ VARSA TABLODAKİ LİSTE GÖSTERİLİR. 

sql-de-or-kullanimi
 Etiketler:  sql or