[011] ASP.NET Core 5.0 MVC ile Web Api'den Ekleme İşlemi
ASP.NET CORE 5.0 WEB API İLE E-TİCARET SİTESİ YAPIMI - ASP.NET CORE 5.0 MVC İLE WEB APİ'DEN EKLEME İŞLEMİ #11

WEBAPI | Ali Yasin Doğan | 25.07.2021 | 995

ASP.NET Core 5.0 MVC ile Web Api'den Ekleme İşlemi

[011] ASP.NET Core 5.0 Web API İle E-Ticaret Sitesi Yapımı - ASP.NET Core 5.0 MVC ile Web Api'den Ekleme İşlemi

  • WebAPIWithCoreMvc projesinde UsersController da HttpGet ve HttpPost olarak Add metodu oluşturuldu.
  • Gender classı oluşturuldu.
  • GenderFill() metodu oluşturuldu.
  • UserAddViewModel class'ı oluşturuldu.
  • WebAPIWithCoreMvc projesinde Kullanıcı Ekle (Add.cshtml ) sayfası oluşturuldu.

Youtube linki için:

Github linki için:
 Etiketler:  webapi eticaret dotnetcore csharp github swagger postman ecommerce dependencyinjection